زمینه صورت

  • Face Shield

    محافظ صورت

    سپرهای صورت به اشکال مختلفی به وجود می آیند ، اما همه مانع پلاستیکی روشنی را نشان می دهند که صورت را می پوشاند. برای محافظت بهینه ، سپر باید از زیر چانه به صورت بیرونی ، تا گوش ها به صورت جانبی کشیده شود ، و هیچ شکاف در معرض بین پیشانی و هدفون سپر وجود نداشته باشد. سپرهای صورت نیازی به مواد خاصی برای ساخت ندارند و خطوط تولید به سرعت قابل جابجایی هستند. سپرهای صورت مزایای بسیاری دارند. در حالی که ماسک های پزشکی دوام و قدرت کمی دارند ...