لباس جراحی یکبار مصرف

  • Disposable Medical Surgical Gowns (Sterile)

    لباس جراحی یکبار مصرف پزشکی (استریل)

    لباس های جراحی یکبار مصرف از جمله موارد مهم محافظ لباس مناسب برای اتاق عمل ، کلینیک های پزشکی ، بخش بیمارستان ، اتاق های بازرسی ، آزمایشگاه ها ، سایت های ICU و CDC برای جداسازی مهم آسیب ویروس هستند. طیف گسترده ای از لباس های جراحی یکبار مصرف ساخته شده از پیام کوتاه وجود دارد که مطمئناً در شرایطی که نگرانی از مواجهه با آنها وجود دارد ، برای محافظت از پرسنل پزشکی کمک می کند. در حرفه مراقبت های بهداشتی ، لباس جراحی یکبار مصرف نقش مهمی در آسپس با کاهش ترانس دارد ...